05.08   2019   der er bestilt nye prøverør  som bliver lagt ud i hytterne så snart vi modtager dem fra DTU aqua

mvh StenHvad for nogen havørreder svømmer i vores å ?


Nedenstående undersøgelse er stadig aktuel og et af vores medlemmer er trådt til og vil gerne indsamle prøverne. 
​Send derfor en mail til

Steen Vandborg       sten@biggamefiskeri.dk

eller
Torben Burchardt

Når du har taget en prøve og lagt prøverøret i en af hytterne.

Vævsprøver fra ørred

Nu hvor fiskeriet rigtig går i gang er det lige på sin plads at minde jer om projektet som Lindenborg Å Sammenslutningen har sammen med DTU Aqua omkring indsamling af vævsprøver fra ørreder fanget i Lindenborg å for at fastslå bestandens genetik.

Du har mulighed for at hjælpe med indsamlingen ved at tage vævsprøver fra de fisk du fanger. Du skal bare følge de nedenstående retningslinjer.

Du kan finde Eppendorf-rør til vævsprøven i Lindbo og Michelsen. Hvor der også er en vejledning i hvordan du gør det.

Det er vigtigt at vi får alle de ønskede oplysninger.

1) Fisk nr.

2) indsamlings-dato,

3) indsamlingssted,

4) fiskens længde (og evt vægt),

5) køn (hvis muligt),

6) om fisken var havørred eller bækørred.

Vi vil også gerne have et navn på den person der stod for indsamlingen.

Det er vigtigt at der til hver vævsprøve kan kobles et Fisk nr.

Foreningen vil så foranledige at prøverne sendes til rette vedkommende hos DTU Aqua.Video af 4 kg Havørred i luften

https://www.youtube.com/watch?v=oYgS_-FmS_I